trešdiena, 2015. gada 18. februāris

Svētības 2015. gadā!


Tāpēc sējiet taisnību, tad jūs pļausiet mīlestību;
Uzplēsiet jaunu atziņas līdumu,
jo vēl ir laiks meklēt to Kungu,
tiekams Viņš nāks un liks nolīt pār jums Savai taisnībai.
(Hozejas grām. 10:12)


Gada nogalē tikām ļoti lutināti un iepriecināti ar dāvanām, mīļiem ciemiņiem, jautrām pēcpusdienām un interesantiem darbiņiem un gardumiem. 
Mantas un dāvanas mums bija sarūpējuši gan bērni Zviedrijā, gan omītes un opīši Austrijā. Grāmatas un spēles projekts "Laba daba"


Zeķu pasts darbojās pārbagātīgi un paldies jums, mīļie vecāki, par izdomu, sadarbošanos un mīlestību. 
Decembrī pie mums viesojās bīskaps Pāvils Brūvers no Liepājas un mācītājs Viesturs Pirro.


Ciemiņi no septītās dienas adventistu draudzes ar koncertu un "radošajām stacijām".Ziemassvētku video vēl ir "apstrādāšanas grafikā", bet cerams, ka tūlīt, tūlīt saliksim viņu kopā.

Janvāris uzsāka savu gaitu tik strauji un ar visādiem darbiņiem, ka jābrīnās, pa kuru laiku visu paspējām. 

Pie mums ciemojās keramiķis no Rīgas, kopā ar bērniem trīs stundu garumā ar katru individuāli tapa īpaši darbiņi. Uzzinājām arī par to, kas ir māls, ko ar to dara, kā to apstrādā.
Kā krāso un apdedzina. Lūk, rezultāts.


Krāsojām smiltis un bērām tās pudelēs, tā "iekarsām", ka pusdienas ēdām par stundu vēlāk, jo visu laiku vēl pēdējo, vēl pēdējo....Šobrīd mums "topā" ir plastmasas mozaīkas, esam patiesi aizrāvušies un rezultāts ir pārsteidzošs pat skolotājām.Zviedrijas draugu dāvinātās stellītes "saveda" lietošanas kārtībā Helēnas mamma Inta, un tad varējām paši iemēģināt roku aušanas procesā.
Izrādījās, ka Nauris un Maksis ir vieni no vispacietīgākajiem un rūpīgākajiem audējiem.Janvārī nosvinējām Helēnas un Karolīnas Elizabetes 3. dzimšanas dienu, kā arī Rūtas 6. dzimšanas dienu.Katru pirmdienu jaunajā gadā rīta pusē nākam visa skoliņa kopā uz kopīgu pielūgsmi un pateicības brīdi.


                                      Lai mums visiem svētīts šis 2015. gads!

otrdiena, 2015. gada 3. februāris

Vēl novembrī un decembrī Mazo bērnu skoliņā

Novembrī svinējām arī Evelīnei 7. dzimšanas dienu! Urrā!Gatavojoties svētkiem, šogad paši rotājām savas klasītes - līmējām virtenes, sniegavīrus, eņģeļus, rootājumus - bumbas - nospriedām, ka tik skaistas mūsu klasītes nav izskatījušās nevienu gadu.

Cepām piparkūkas, lai "smaržo visa māja", gaidījām vecākus uz kulinārijas pēcpusdienām un kopīgi gatavojām našķus.