trešdiena, 2012. gada 9. maijs

MĀTES DIENASKATĪT VIDEO


Lai brīnišķīgi svētki visām topošām, jaunajām un esošām māmiņām! Sirsnīgu un mīlestības pilnu Mātes dienu!

Pateicība Mārim Grundmanim (Bernarda tētim) par video sagatavošanu. 
Paldies par tavu darbu:)