trešdiena, 2012. gada 20. jūnijs

,,MAZAIS ARHITEKTS,,

VAS ,,Latvijas Hipotēku un zemes banka,, Klientu kluba,,Mēs paši,, projektu konkurss.

Esam uzvarējuši konkursā 
par inovatīvu ideju  
,,Mazais arhitekts,,. 
Projekta ietvaros ir apstiprināta materiālu iegāde 400Ls apmērā. Priecāsimies kopā ar mūsu bērniem par jauno aktivitāti pagalmā. Tuvākajā mēnesī tā tiks uzstādīta.

PALDIES!:)

sestdiena, 2012. gada 9. jūnijs

konkurss “DARĪSIM PAŠI”

,,Mazo bērnu skola,, piedalijās konkursā ,,DARĪSIM PAŠI,,.
Pašvaldība piešķīra materiāliem 400Ls ar mērķi izveidot bērniem:

1)smilšu kasti;
2)atrakciju ar trepēm un slidiņkalniņu;
3)mājiņu;
4)līdzsvara baļķi.

Darbojieties paši un darbojieties kopā!
Kopā darbošanās sniedz lielu gandarījumu un prieku. Izvēlieties paši savu projektu, izplānojiet to un īstenojiet to kopā ar saviem draugiem. Tas prasīs daudz darba, bet sniegs lielu gandarījumu.