sestdiena, 2012. gada 29. septembris

AVĪZĪTE!

   "MAZO BĒRNU SKOLA" IR UZSĀKUSI VĒL VIENU MĀCĪBU GADU. Paldies Dievam un Viņa žēlastībai!
ŠOGAD MUMS IR PIEVIENOJUŠIES JAUNI BĒRNI-MATĪSS,EMĪLIJA,DIVI KRISTAPI,ELIJA,RIČARDS,PAULA,HUGO UN DIVI BENJAMIŅI.
  

SKUMSTAM PĒC TIEM BĒRNIEM, KURI ŠOGAD VAIRS NAV MŪSU PULCIŅĀ.
BĒDĪGĀKAIS IR TAS, KA TAS IR TIEŠI NAUDAS JAUTĀJUMS.
VECĀKIEM IR GRŪTI NOTICĒT, BET GADA LAIKĀ JŪSU BĒRNI KĻŪST MŪSU BĒRNI.:)
MĒS VIŅUS IEPAZĪSTAM, IEMĪLAM, VIŅI KĻŪST DAĻA NO MŪSU ĢIMENES. :)
ŠOGAD SKOLIŅAS AVĪZĪTE IZNĀKS REIZI MĒNESĪ, MĒNEŠA PĒDĒJOS DATUMOS- AR ĪSU ATSKATU PAR DARĪTAJIEM IKDIENU DARBIEM, SVĒTKIEM, EMOCIJĀM, SAJŪTĀM. 

ŠIS MĒNESIS BIJA ATKAL SATIKŠANĀS!!!
MUMS AR JUMS, AR BĒRNIEM, VIENAM AR OTRU. STEIDZĪGS, NEMIERĪGS AR VAIRĀK RŪPĒM KĀ PARASTI, PĀRDZĪVOJUMA MĒNESIS PAŠIEM MAZĀKAJIEM UN SĀPOŠĀM MUGURĀM MUMS, KAS MĒĢINA AIZSTĀT MAMMAS UN DOT MIERA UN DROŠĪBAS SAJŪTU.

MĒS NEESAM PARASTS BĒRNU DĀRZS. MĒS NEESAM KĀ CITI, BET GRIBĒTU, LAI CITI IR TĀDI KĀ MĒS. PATIESĪBĀ MĒS VISPĀR NEESAM BĒRNU DĀRZS. ESAM ĢIMENE. MUMS IR SVARĪGI, KA MĒS MĪLAM VIENS OTRU, CIENAM, UZKLAUSAM, PALĪDZAM, ESAM GODĪGI. PRIECĀJAMIES KOPĀ, UN JA VAJAG, UN VAJAG, TAD RAUDAM. KOPĀ. AR ŠĪM VĒRTĪBĀM UN SADRAUDZĪBU, KAS MUMS IR, CENŠAMIES APKLĀT VISUS, KAS ATRODAS BLAKUS UN LĪDZĀS. MUMS NE VIENMĒR TAS IZDODAS, BET MĒS ARĪ MĀCĀMIES. UN ŠIS IR BRĪNIŠĶĪGS VEIDS KĀ TO DARĪT - IEPRIECINOT CITUS UN PAŠIEM SEVI. RODRIGO 3. GADU DZIMŠANAS DIENA
BURBUĻI PĒCPUSDIENĀ

PIE MŪSU BĒRNIEM KATRU CETURDIENU CIEMOJAS Dominikāņu klostermāsas, 
kas bērniem māca kristīgo mācību. 

PALDIES PAR KALPOŠANU!
MĀCĪBAS NOTIEK TRĪS GRUPĀS, MAZIE - DIVGADNIEKI, VIDĒJIE - RODRIGO, EVARTS, MAKSIMILIANS, HERMĪNE, ADRIANS, EVELĪNA, LIELIE - RIČARDS, JUSTS, ELIZABETE, RALFS, BERNARDS, RŪTA, HUGO.
DAŽKĀRTS KĀDI NO VIDĒJO GRUPAS PIEVIENOJAS LIELAJIEM - (MAKSIMILANS, EVARTS, RODRIGO). VAI ARĪ NO MAZAJIEM UZ VIDĒJO GRUPU - (PAULA, BENJAMINI).
VIENREIZ NEDĒĻA MĀCAMIES ANGĻU VALODU, IR DIVAS GRUPAS 3-4 GADN. UN 5-6 GADN. NODARBĪBAS PASNIEDZ JOLANTA DERKEVICA - PILSKUNGA. ARĪ ŠOGAD JŪSU BĒRNIEM IR TĀ EKSKLUZĪVĀ IESPĒJA MĀCĪTIES VISU PAR KRĀSU PASAULI UN GLEZNOŠANU INDIVIDUĀLĀS NODARBĪBĀS PIE MĀKSLINIECES AIGAS VAITKUS, OTRDIENĀS.


ĪPAŠI!!!!

ŠAJĀ SADAĻĀ IEVIETOSIM MĒNEŠA PATEICĪBAS.

PALDIES ELENAI PAR PACIETĪBU KRĀSOŠANAS DARBOS UN ANDŽELIKAI PAR VIŅAS MĪLESTĪBAS PILNO SIRDI UN PALĪDZĒŠANU SKOLIŅAS ATVĒRŠANAS DARBOS.
OSKARAM PAR BRĪNIŠĶIGO SMILŠU KASTES IZGATAVOŠANU.

MŪSU JUBILĀRI: 
HUGO TEODORAM PALIKA 5. GADI!  APSVEICAM.

TAD KAD TU SATIECIES AR RADĪTĀJU, VIŅŠ DOD ĻOTI DAUDZ DĀVANU. VIENA NO TĀM - MĪLESTĪBU UZ CILVĒKIEM, UN BRĪVĪBU TAJĀ DALĪTIES. MĒS ĻOTI VĒLĒTOS LAI MĒS NEBŪTU DIVAS PUSES AR PIENĀKUMIEM UN PRASĪBĀM, BET LAI MĒS SPĒTU RUNĀT, IEKLAUSĪTIES, UZTICĒTIES UN NOVĒRTĒT VIENS OTRU. MŪSU AICINĀJUMS BŪTU KĻŪT VIENOTIEM ŠAJĀ, MUMS TIK DĀRGI UZTICĒTAJĀ, PIENĀKUMĀ, UN VISIEM KOPĪGI DOT LABESTĪBU, MIERU UN LAIKU MŪSU BĒRNIEM. GAIDAM DZIMŠANAS DIENU 3. OKTOBRĪ PLKST. 16:30!
LAI MUMS VISIEM SVĒTĪBĀM PILNS OKTOBRIS.

SKOLIŅAS VĀRDĀ INITA.


BILDES NO ARHĪVA.otrdiena, 2012. gada 4. septembris

3. SEPTEMBRĪ
PIRMĀ SKOLAS DIENA!

MĪĻI SVEICAM VISUS ESOŠOS UN JAUNOS
BĒRNUS AR MĀCĪBU GADA UZSĀKŠANU.:)
Kolektīvs!